Privacy statement

Wij zijn transparant over jouw privacy


Wie verzamelt jouw informatie?

eGift VOF

Kerkwegel 9
9230 Wetteren
België

BTW BE 0686.987.751

info@egift.be

 

Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

Door gebruik te maken van onze website gaat de bezoeker impliciet akkoord met deze privacy policy.

Wij verzamelen van een bezoeker volgende gegevens:

- Type browser
- IP-adres (en de daarbij horende locatie)
- Bezochte pagina's
- Aantal clicks
- Opt-in nieuwsbrief gegevens

Daarenboven verzamelen wij van een klant (een bezoeker die een cadeaubon aankoopt, of een account aanmaakt) volgende gegevens:

- Naam klant
- E-mailadres klant
- Naam cadeaubon ontvanger
- E-mailadres cadeaubon ontvanger

Van een handelaar verzamelen wij, bovenop voorgaande gegevens, ook de volgende:

- Login gegevens
- Contactgegevens
- Adresgegevens
- Bedrijfsgegevens (o.a. ondernemingsnummer, afbeeldingen, ...)

Al deze gegevens verschaffen wij via:

- Cookies (Zie onze cookie policy voor meer informatie)
- Registratie procedure
- Aankoop procedure
- Google Analytics
- Inschrijven op nieuwsbrief

Alle gegevens met betrekking tot klanten, handelaars en nieuwsbrieven slaan wij op in onze eigen databank om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De gegevens die een bezoeker aan ons bezorgt, zullen uitsluitend gebruikt worden voor het verbeteren van de website ervaring, en hen een persoonlijke dienstverlening op maat te kunnen aanbieden.

De gegevens die een klant aan ons bezorgt, zullen uitsluitend gebruikt worden voor het vervullen van onze dienstverlening op maat. Dit wil zeggen dat wij deze gegevens zullen gebruik voor het opmaken en versturen van de bon, alsook bij mogelijke ondersteuning na aankoop.

Indien een klant of bezoeker expliciet toestemming geeft om nieuwsbrieven te ontvangen via de opt-in, dan zullen wij die gegevens ook gebruiken om onze rechtstreekse marketing uit te voeren.

De gegevens die een handelaar aan ons bezorgt, zullen gebruikt worden om digitale cadeaubonnen te kunnen aanbieden voor die handelaars op ons online platform. Dat wil zeggen dat we met hun akkoord hun gegevens zullen weergeven op onze website, zodat de klant meer informatie kan verkrijgen over deze handelaar.
Daarnaast zullen wij handelaars ook via e-mail op de hoogte houden van hun uitbetalingen, aanpassingen aan het platform en aanbiedingen. Daarnaast hebben wij hun gegevens ook nodig om ondersteuning te bieden.

Om algemeen de ervaring op onze website te kunnen verbeteren, hebben wij informatie nodig zoals het browsertype, IP-adres, bezochte pagina's en aantal clicks. Deze gegevens worden automatisch verzameld. Zie onze cookie policy.

 

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

De gegevens van een klant worden enkel voor onze dienstverlening gebruikt en zullen dus niet buiten de onderneming worden gedeeld, tenzij wij gebruik maken van derden waarmee wij contractueel verbonden zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Bijvoorbeeld indien wij samenwerken met een externe firma om fysieke bonnen te leveren, dan zullen wij genoodzaakt zijn om de adresgegevens aan deze firma door te geven.

Daarnaast zullen klanten, handelaars en bezoekers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief wel op een speciale lijst komen waar een externe marketing firma mogelijks nieuwsbrieven kan voor opstellen.

 

Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Er wordt regelmatig een back-up genomen zodat de gegevens niet verloren kunnen gaan.
Daarnaast zorgen wij ook voor de integriteit van de gegevens via een rechtensysteem. Enkel de ingelogde gebruikers zullen wijzigingen kunnen doorvoeren aan hun account. Het is de gebruiker hun verantwoordelijkheid om de logingegevens van hun account goed te beschermen. Wij zorgen er voor dat het wachtwoord geëncrypteerd bewaard wordt en dus zeker niet zomaar kan uitgelezen worden.

 

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens met betrekking tot de nieuwsbrief zullen bewaard worden tot de gebruiker ervoor kiest om zich hiervoor uit te schrijven (opt-out).
De gebruiker zal dit op eender welk moment kunnen doen via een link onderaan deze nieuwsbrief.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens van een klant wordt vastgelegd op 5 jaar, omdat deze nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring te garanderen.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens van een handelaar is tot de handelaar ervoor kiest om zijn contract te beëindigen en zich uit het systeem te verwijderen. Wij zullen de gegevens niet meer visualiseren op de website, maar wij zullen de gegevens wegens historische redenen (boekhouding, facturatie) wel nog moeten bijhouden in onze databank.

 

Wat zijn jouw rechten i.v.m. jouw gegevens?

  1. Recht op inzage / toegang
  2. Recht op rechtzetting
  3. Recht om vergeten te worden
  4. Recht om klacht in te dienen
  5. Recht om toestemming in te trekken
  6. Recht op beperking van de verwerking
  7. Recht op overdraagbaarheid
  8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Indien je wenst om jouw persoonsgegevens te raadplegen of te laten verwijderen, of je uit te schrijven uit onze nieuwsbrief, contacteer ons dan via info@egift.be of per post.

Wij zullen hierop antwoord geven binnen de 14 dagen. Indien wij geen reactie geven, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Worden jouw gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Neen! Jouw gegevens blijven in Europa en vallen dus ook onder de privacyregels die Europa voorschrijft.

 

Wij zijn gerechtigd om de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.

Versie: 1

Datum: 05/04/2018

© 2018 eGift. Op onze Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Disclaimer rusten van rechtswege het auteursrecht.