Disclaimer

 

Identiteit

eGift VOF

Kerkwegel 9
9230 Wetteren
België

BE 0686 987 751

info@egift.be

 

Intellectuele Eigendom

Alle handelsnamen, productnamen, teksten, afbeeldingen, illustraties en commentaren zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele wet- en regelgevingen.
Zij blijven eigendom van eGift VOF.
Elk gedeeltelijk of geheel gebruik van deze inhoud door anderen is strikt verboden, tenzij hier expliciete goedkeuring werd voor gegeven.

 

Aansprakelijkheid

Op onze website en mobile applicatie kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de bescherming van persoonsgegevens en de directe of indirecte schade ten gevolge van deze websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade, eventueel aangerichte schade aan uw hardware of software, of enige andere vorm van schade door het gebruik van onze website, mobile applicatie, producten of diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die een handelaar op onze website plaatst. Problemen zoals een foutief adres zijn volledig de verantwoordelijkheid van de desbetreffende handelaar.

Het is de verantwoordelijkheid van de handelaar om ons op de hoogte te brengen bij het stoppen van hun activiteiten. Doen zij dat niet, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden door ongemak of kosten die hiermee gepaard gaan voor een bezoeker.

De inhoud van de website kan op ieder moment, zonder kennisgeving, aangepast worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een slechte werking of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze website.

 

Geschillen

Bij klachten over onze diensten kunt u ons steeds contacteren via info@egift.be of via het contactformulier op onze website.

Op al onze diensten en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk kanton van onze maatschappelijke zetel.

 

Privacy

Alles met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, en meer algemeen de privacy, is terug te vinden in onze Privacy Policy op onze website. Klik hier om deze te raadplegen.

 

Cookies

Alles met betrekking tot cookies is terug te vinden in onze Cookie Policy op onze website. Klik hier om deze te raadplegen.

 

Versie: 1

Datum: 05/04/2018

© 2018 eGift. Op onze Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Disclaimer rusten van rechtswege het auteursrecht.